vrijdag 29 maart 2013

Rare lente

Het is een rare lente dit jaar. Het weer toont zich met meer seizoenen tegelijkertijd. Het is lente, de zon schijnt en het vriest. Zo is het in de bibliotheek ook. Het is druk in onze vestigingen, de Wijkwinkel heeft een nieuwe 'gekantelde' sociale kaart gepresenteerd, de scholen kloppen aan voor ondersteuning rond taal en lezen via de Bibliotheek op School, baby's en peuters worden lid van de bibliotheek via Boekstart, het is druk bij onze internet PC's. Er gloort op vele fronten een zonnige zomer.

'Alles wat je nodig hebt is een tuin en een bibliotheek.' zei Cicero. Met een boek in een zonnig hoekje in de tuin. Het Boekenweekgeschenk van Kees van Kooten leent zich daar uitstekend voor.

We kijken terug op een geweldige Boekenweek met een heerlijk lentegevoel. Met een druk bezocht en sprankelend programma in Deventer. Het resultaat van een goede samenwerking tussen vele culturele partners. Op ons Bieblog staan een paar verslagen: van de mooie optredens in de kroegen op de Brink en de avond met Hans Goedkoop.

Tijdens de Boekenweek was het vrieskoud. Zo voelden de bezuinigingsvoorstellen van B&W ook aan. Onze culturele partners Leeuwenkuil, Musea en Kunstenlab staan voor zeer forse bedragen op de lijst. En dat is in tegenspraak met de culturele ambities van de stad. Deventer kiest ook voor haar economische ontwikkeling nadrukkelijk voor cultuur als een van de economische dragers: culturele be-leefstad. Dat is een lastige spagaat. Gelukkig heeft de gemeenteraad afgelopen week moties vastgesteld om de besluiten van het College bij te sturen.

Dan over de huisvesting van de bibliotheken in Deventer. Ook dat is vriezen en dooien tegelijk. In de bezuinigingsvoorstellen van B&W is opgenomen dat er een heel groot bedrag (€ 800.000) bezuinigd moet worden op de accommodaties in de stad, wijken en dorpen. Er wordt gekeken welke echt nodig zijn. Daar horen onze bibliotheken ook bij. Dat moet de rest van het jaar verder uitgewerkt gaan worden. Dat roept vragen op hoe het verder moet met de mogelijke verplaatsing van de Bibliotheek in Diepenveen naar Hof van Salland en de nieuwbouw van de Bibliotheek in Bathmen. Het is de vraag wanneer er duidelijkheid komt en er knopen doorgehakt kunnen worden. In Okkenbroek stopt de supermarkt in het Naoberhus en zoekt men een nieuwe huurder. De mogelijkheid van kinderopvang wordt op dit moment bekeken. Een nieuwe huurder is noodzakelijk om de openstelling van onze 'huiskamer'bibliotheek voort te zetten.
Voor de nieuwbouw in het centrum vindt deze weken een onderzoek naar ruimtelijke en financiële varianten plaats. Kan een kleinere goedkopere bibliotheek aan de Stromarkt gebouwd worden? Tegen lagere huurlasten, zodat een bijdrage geleverd kan worden aan de invulling van de eerdere bezuinigingsopdracht aan de bibliotheek.  De komende weken moet dit tot een rapportage leiden die duidelijkheid biedt.

Lente 2013 in de bibliotheek: er gloort een zonnige toekomst, maar het is nog even aan het vriezen en dooien!

Jos Debeij

Geen opmerkingen:

Een reactie posten