vrijdag 29 november 2013

Vette en magere jaren - volle en lege glazen

Eind van het jaar ben ik - alweer - zeven jaar werkzaam als directeur van de bibliotheek. Opgeteld zijn het er zelfs veertien, van 1989 tot 1996 werkte ik hier ook al. Zeven jaar druk met van alles en nog wat. Geen week gaat voorbij of iemand vraagt wel hoe het met de nieuwbouw gaat. Zeven jaar bezig met de nieuwe bibliotheek in het centrum. Zeven jaar bezig met een nieuwe bibliotheek in Diepenveen. En ook zeven jaar bezig met een nieuwe bibliotheek in Bathmen. Druk zijn en weinig resultaat boeken. Weinig resultaat? Geen resultaat zegt de toeschouwer! Een voetbaltrainer is dan al lang bedolven onder witte zakdoekjes en heeft al vele jaren het veld geruimd. Men roemt mij zo nu en dan om mijn doorzettingsvermogen en moed. Als het al gemeend en oprecht is, daar wordt niemand echt wijzer van. Na een wedstrijd kun je bezweet en moegestreden in de kleedkamer zitten en toch constateren dat de nederlaag groot is.
Je kunt je dan vasthouden aan het Bijbelse verhaal over de magere en vette jaren. Komen na magere jaren ook vette jaren of gaat het verhaal vooral over spaarzaamheid als het goed gaat, voor de slechte tijden? Is het glas leeg of is de bovenkant leeg en de onderkant goed gevuld. Het heeft vaak meer te maken met een wijze van kijken en benaderen, dan met de werkelijkheid.
De werkelijkheid heb ik hier wel vaker beschreven. Als bibliotheek zijn we volop in beweging om beter aan te sluiten bij de vragen van onze gebruikers en de veranderingen om ons heen. Dat heeft ons geen windeieren gelegd. Het gebruik van de bibliotheek ligt fors hoger dan zeven jaar geleden. We hebben tal van programma's opgepakt en in uitvoering die veel enthousiasme oproepen. Magere jaren vanuit het ene gezichtspunt, blijken vette jaren vanuit een andere hoek. Afgelopen week heeft de gemeenteraad het voorstel voor vernieuwing van het dorpshuis in Diepenveen tot een Kulturhus besproken. Het gaat als hamerstuk door naar de volgende gemeenteraad. Op 18 december komt het voorstel voor invulling van zowel de bezuinigingen als de nieuwbouw bibliotheek centrum in de gemeenteraad. Daarin staat dat we alle vestigingen in wijken en dorpen in stand houden en in het centrum een - kleinere - nieuwe bibliotheek aan de Stromarkt gaan realiseren en ook mee kunnen werken aan de plannen voor vernieuwing van de bibliotheek in Bathmen. Het wordt dus vanaf januari a.s. hard werken om dat allemaal ook daadwerkelijk te gaan volbrengen. Ondertussen gaat het werk in de bibliotheekwinkels gewoon door. Er lijken vette jaren aan te komen met al die nieuwbouw, en wie goed kijkt zal zeggen dat het waar is. Maar het worden tegelijk ook jaren waarin flinke krimp zal gaan plaatsvinden, onder andere omdat we moeten bezuinigen, met minder mensen meer moeten doen. Maar ondanks de krimp in de formatie groeit elk jaar wel weer het aantal mensen dat aanschuift bij onze kerstbijeenkomst. Steeds meer mensen steken namelijk hun handen uit de mouwen voor de bibliotheek.

De zeven volgende jaren in mijn bibliotheekbestaan, ik voorspel dat het bijzondere jaren worden: van groei en krimp, vet en mager en half vol en half leeg!

Jos DebeijGeen opmerkingen:

Een reactie posten